Tradičné pece

Kachľové pece sprevádzajú človeka už niekoľko storočí, pričom zároveň boli sprievodcami jednotlivých etáp architektúry (baroko, rokoko, secesia,...) Predovšetkým ich keramika je dokumentom obdivuhodnej zručnosti starých majstrov.

Aj stáročia stará keramika pece môže byť opäť použitá pre jej stavbu. Použitím nových materiálov môže spĺňať požiadavky na akumulačnú pec. Pec po prestavbe už navyše môže byť vybavená  presklenými dvierkami.

Ak má byť kachľová pec opätovne postavená je potrebné, aby aj jej rozoberanie vykonal odborník.