Akumulačné krby

Krb je spojený predovšetkým so zážitkom ohňa a šíriaceho sa tepla z ohniska.

Akumulačný krb môže navyše kombinovať vlastnosti bežného krbu: rýchly nástup tepla, možnosť viacnásobného kúrenia za sebou,

rozvod teplého vzduchu,  s vlastnosťami akumulačnej pece: tepelná zotrvačnosť, sálavé plochy.

Druh ohniska (vložky), ťahového systému a množstvo akumulačného materiálu dáva možnosť uspokojiť rôzne požiadavky.