Skúsenosti zákazníkov

 

"Naša akumulačná pec je umiestnená na spodnom podlaží v blízkosti otvoreného schodiska. Obavy, že nám všetko teplo "utečie" na horné podlažie so spálňami sa nepotvrdili.

Sálavá zložka odovzdávaného tepla vytvára v okolí pece príjemné teplo, a to aj pri celkovej nižšej teplote vzduchu v dome.

Momentálne kúrime v peci 2. sezónu, zatiaľ stále briketami, keďže nám nachystané drevo celkom nepreschlo.

Prvým zakúrením v peci náš dom doslova ožil a vznikla pre nás už dnes neodmysliteľná atmosféra."

 

Sanberg, Dev. N.Ves

 

 

„Nikdo v našem okolí nevěřil, že akumulační pecí půjde vytápět celý dům. Dokonce jsme za celé čtyři topné sezóny nemuseli přitopit ani v okrajových místnostech (koupelny a WC v přízení a v patře). Perfektní práce. „Rozvod“ tepla stačí regulovat otvíráním a zavíráním dveří, na schodiště jsme dali závěs. Hypokaust v patře využíváme jen když se vrátíme například z dovolené do nevytopeného domu, tak tam pustíme teplo nejdřív, protože tam jsou dětské pokoje. Opravdu to všechno funguje a nejen to - spotřeba dřeva je malá, letos jsme dřevo ani nekupovali, protože z předchozích dvou let zbylo dost.  

No a sednout si k teplé peci je paráda. Sálá nejen teplo, ale prostě i pohodu a šíří se z ní do celého domu.“

 

J.Bláha, Dobríš u Prahy

 

 

Takže 'dlhodobé' skúsenosti s Vašou pecou:

- v súčasnej 'zime' medzi +3 a - 10´C nám stačí naozaj kúriť iba ráno a podvečer (spolu 2x denne)

- keď je chladnejšie tak dám aj tretí krát, ale to sa stalo hádam 8x za celé obdobie

- pri ideálnom zakúrení je do 1h úplne teplá ohnisková časť a do 2 aj tie ostatné

- za 3h je tá posledná najväčšia časť už horúca a odovzdáva teplo celým domom až do spodnej kúpeľne za pecou

- dosiaľ stále spávame dolu v zadnej spálni, kde nie je žiadne kúrenie, vždy sa tam udrží tak 16-17´C, keď sú všetky dvere pootvárané, to nám je úplne ideál, v teplejšom prostredí sa nevyspíme

- doplnkové zdroje tepla (podlahové kúrenie vo vchodovej hale a v kúpeľni) zatiaľ máme vypnuté, nie je ich treba

 

J.Pupala, Turecko

 

 

Акумулачный кахльовый пец... найліпше служыть, як прийдуть морозы.  Наложыме до нього дерево і 24 годины маєме покій. Выгріє через отворены двері три хыжы. За пецом є лавочка, під ньов тунелик на дерево. Заскленены дверцята помыгають высмаковати собі чарівність поломіня. Кахльовый шпаргет Вариме на нім каждый день. Од ярі до осени тепло з того пеца выгріє і інтеррєр. Окрім плотні на штирі горці высоко оцінюєме выкахлічковане місце на одкладаня, горі сушічку на ґраты. В тунелах під пецом – в єднім суть тріскы, в другім наколоте дерево. На гряді над пецом сушыме веци. Рула служыть, як макровлнка. По шестьох роках фунґованя, не нашли зьме нич, што бы треба было на архітектурі, взгляді, або функції пеца мінити.

(Akumulačná kachľová pec ...dostáva slovo pri mrazoch. Naložíme do nej drevo a 24 hodín máme pokoj s kúrením. Vykúri cez otvorené dvere tri miestnosti. Za pecou je lavička, pod ňou tunelík na drevo. Priehľadné dvierka umožňujú vychutnať čaro plameňov. 

Kachľový sporák /šparhet/ Varíme na ňom každý deň. Od jari do jesene teplo z tejto pece vystačí aj na vyhriatie interiéru. Okrem platne na štyri hrnce oceňujem vykachličkovanú odkladaciu plochu, hore sušičku na riad. V tuneloch pod pecou sú v jednom triesky, v druhom naštiepané drevo. Na hambálku nad pecou dosušujeme veci. Rúra slúži ako makrovlnka. Po šiestich rokoch prevádzky nie je nič, čo by sme na architektúre, vzhľade, či funkčnosti pece menili.)

Dáša Lukáčová, Osadné