Teplovodné systémy

Akumulačná pec, krb aj sporák môžu využívať ohnisko s teplovodným výmenníkom. Tým sa môžu podieľať na teplovodnom vykurovaní, resp. ohrevu TÚV.

Takéto ohnisko s teplovodným výmenníkom spravidla musí byť pripojené na akumulačnú nádrž s vodou. Do nej sa ukladá vytvorená energia počas spaľovania;

tá sa potom postupne odovzdáva do vykurovacieho systému.

Návrh celého teplovodného systému ako aj jeho realizáciu by mal vypracovať, resp. realizovať príslušný odborník / majster v danej oblasti.

Jednak kvôli spoľahlivosti a optimálnom fungovaní a jednak kvôli bezpečnosti a životnosti systému.