Príprava - komín, prívod vzduchu, základ

Pre správne fungovanie spotrebiča je potrebný kvalitný komín.

Pred stavbou komína je vhodné mať vybratý druh spotrebiča, aby komín zodpovedal jeho požiadavkám na prierez a výške zaústenia.

Pri starších komínoch musí jeho stav posúdiť odborník (revízny technik komínov).

Ich bežnou renováciou býva vyvložkovanie.

 

Pred stavbou domu (alebo jeho prestavbou) je nutné zvážiť požiadavku na prívod vzduchu pre horenie z iných priestorov (exteriér, pivnica, technické miestnosti), aby nedochádzalo k spotrebe kyslíka v interiéry.