Pece a návratnosť investícií

               pre prípad, že akumulačná sálavá pec nahradí elektrické vykurovanie

príklad domu: nízkoenergetický dom (NED), ktorý má pre výpočtovú teplotu straty cca 5 kW

 
             
     1. verzia pece       2. verzia pece  
nech akumulačná pec pokryje straty  2,5 kW   3,5 kW  
             
počas vykurovacej sezóny 150 dní   150 dní  
pec odovzdá tepelnú energiu 9000 kWh   12600 kWh  
množstvo dreva (pri 78% účinnosti) 2813 kg   3938 kg  
množstvo bukového dreva 6,1 pm   8,5 pm  
cena za 1 pm dreva 40   40  
cena za všetko drevo 242   339  
             
cena 1 kWh el. energie v r. 2017 0,118   0,118  
ušetrená el. energia  1062   1487  
             
ušetrené za rok prevádzky pece 820   1147  
             
nech investičné náklady do pece * sú 8 500   12 000  
             
návratnosť investície do stavby pece 10,4 roka   10,5 roka  
             
             
* hodnota pece je len orientačná: skutočná cena diela je závislá na použitých technológiách,   
materiáloch, tvare (zložitosti) a vybavení pece          
             
             
Celkový prínos akumulačnej pece je ale širší:   nezávislosť na centrálnej dodávke energie, 
pec ako estetický doplnok domu,  zážitok z horiaceho ohňa,  zdravé sálavé vykurovanie.