Domov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdravé teplo pre váš domov

ponúkame:

  • projektovanie a stavbu kachliarskych diel
    • akumulačné pece
    • akumulačné a teplovodné krby
    • sporáky
  • prestavby a rekonštrukcie kachliarskych diel
  • dodanie a montáž krbových piecok a akumulačných ohnísk
  • dodanie komínov

 

 

        Akumulačné pece sú vhodné ako hlavný, resp. doplnkový zdroj      vykurovania  aj do nízkoenergetických a pasívnych domov.